Szkolenia

Szkolenie w naszym centrum odbywa się według standardów CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). CMAS jest federacją zrzeszająca organizacje nurkowe z wielu krajów. Założona 10 stycznia 1959 roku przez delegatów organizacji nurkowych z różnych stron świata. Jej celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych. W Polsce certyfikaty wydawane są przez Komisje Działalności Podwodnej i respektowane na całym świecie.

Aktualnie oferujemy:

I. Szkolenia dla początkujących i zaawansowanych:

II. Szkolenia specjalistyczne:

Szkolenie wstępne KDP/CMAS 0

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS 0.

Wymagania: ukończone 8 lat, dla osób poniżej 18 roku życia wymagana zgoda  rodziców lub opiekunów, zaświadczenie lekarskie.

Po kursie uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia wstępnego KDP/CMAS 0.

Płetwonurek młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

Przygodę z nurkowaniem można rozpocząć będąc jeszcze dzieckiem. CMAS przygotowuje dzieci do nurkowania z instruktorem do głębokości 12 metrów.
Po szkoleniu dzieci mają utrwalone podstawy bezpiecznego nurkowania oraz czują się pewniej w wodzie. Podczas zajęć dzieci uczą się praktycznych umiejętności umożliwiających bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowań z instruktorem na małych głębokościach. Na czas trwania kursu zapewniamy cały sprzęt potrzebny do nurkowania.

Wymagania: wiek uczestników od 8 do 12 lat, zgoda rodziców lub opiekunów, podstawowa umiejętność pływania, zaświadczenie lekarskie.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia (w zależności od zakresu szkolenia) oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

Podział stopni wg wymaganego wieku i uprawnień:

■  Brązowy – wiek 8 lat, uprawnia do nurkowania do głębokości 2 m,
■  Srebrny  – wiek 10 lat, uprawnia do nurkowania do głębokości 6 m,
■  Złoty       – wiek 12 lat, uprawnia do nurkowania do głębokości 12 m.

Cennik

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)

Kurs ten to początek Twojej drogi nurkowej. W trakcie szkolenia zdobędziesz podstawową wiedzę nurkową, która w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami sprawi, że nurkowanie stanie się Twoją pasją. Po kursie będziesz potrafił samodzielnie zaplanować nurkowanie i wykonać je z partnerem. Zdobędziesz również podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa nurkowego. Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne: 2 nurkowania do 5 m, 4 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania do 10-15 m i 2 nurkowania na 20 m (w tym jedno nocne). Łącznie kursant spędza minimum 2 godziny pod wodą.

Wymagania: ukończone 14 lat (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów), podstawowa umiejętność pływania, zaświadczenie lekarskie.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

Kurs uprawnia do nurkowania:
■  do głębokości 20 m w parze z osobą pełnoletnią o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS
     (lub równorzędne z innej federacji),
■  do głębokości 10 m z bojką – samodzielnie lub w parze

Płetwonurek KDP/CMAS** (P2)

Chcąc poszerzyć swoje umiejętności zdobyte podczas kursu podstawowego musisz zapisać się na ten kurs. Kolejna gwiazdka w systemie KDP/CMAS** poszerzy Twoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nurkowań średnich i głębokich.
Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych (4 nurkowania na głębokości 20 m, dwa nurkowania na głębokości 30 m oraz dwa nurkowania na 40 m). Łącznie kursant spędzi minimum 5 godzin pod wodą.

Wymagania: ukończone 16 lat (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów), zalogowanych minimum 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 na głębokości 10-20 m, zaświadczenie lekarskie.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).

Kurs uprawnia do nurkowania:
■  do głębokości 20 m w parze z osobą o minimalnych kwalifikacjach płetwonurka
    KDP/CMAS* (P1)
■  do głębokości 30 m w parze z osobą pełnoletnią o minimalnych kwalifikacjach
    płetwonurka KDP/CMAS** (P2)
■  do głębokości 40 m w parze z osobą o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS.

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3)

Chcesz osiągnąć najwyższy poziom niezawodowy w systemie KDP/CMAS? Jeżeli tak, ten kurs jest dla Ciebie! Nauczysz się jak bezpiecznie prowadzić grupę nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień. Opanujesz potrzebną do tego wiedzę teoretyczną oraz przećwiczysz wszystko w praktyce.
      Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne obejmujące 15 nurkowań (w tym 4 nurkowania na 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m). Kursant spędzi łącznie minimum 5h pod wodą.

Wymagania:
■  Ukończone 18 lat,
■  Specjalistyczne przeszkolenie z zakresu patofizjologii nurkowania i pierwszej pomocy,
■  Uprawnienia sternika motorowodnego,
■  Ukończonie 3 specjalizacji nurkowych z podanych: nurkowanie w suchych skafandrach,
     nurkowanie podlodowe, nurkowanie wrakowo-morskie, nurkowanie jaskiniowe,
     fotografia podwodna, nurkowanie nitroksowe, nurkowanie w aparatach SCR,
     pierwsza pomoc tlenowa DAN,
■  Zalogowane co najmniej 40 nurkowania (od chwili uzyskania stopnia P2) w towarzystwie
     Instruktora lub osoby o wyższym stopniu na głębokości od 10-40 m, w tym przynajmniej
     20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być w polskich wodach.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** (P3).

Kurs uprawnia do:
■  nurkowania do głębokości 50 m
■  kierowania pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie nie wyższe niż
     KDP/CMAS*** (P3)

Płetwonurek nitroksowy KDP/CMAS (PN1)

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Wymagania:
■ Wiek uczestnika od 16 lat (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów),
■ Zaświadczenie lekarskie,
■ Minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
■ Wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1 w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

Kurs uprawnia do:
Nurkowania w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Nurkowanie w skafandrach suchych

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.
Szkolenie składa się z wykładów (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.

Wymagania: ukończone 16 lat (dla osób poniżej 18 roku życia wymagana zgoda rodziców lub opiekunów), stopień płetwonurka KDP/CMAS* (P1), zaświadczenie lekarskie.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.